Begyndelsen:

- For 40 år siden kørte 10 unge mennesker rundt på deres knallerter,
de så film om Hells Angels, og de havde en ide om at starte deres egen
klub og det skete 27. sept. 1973 på et loft i Hardeshøj hos Ib Lauritzen.

Klubbens navn blev...  MC Kæden Nordals, og det var fordi det skulle
symbolisere sammenkædningen af en klub, som kunne rumme alle
forskelligheder men også de forskellige motorcykel mærker.

Vi kørte til en masser aktiviteter og blev allerede året efter enige om
at vi ville lave vores eget træf. Efter en periode hvor vi bare havde
kørt rundt og ikke havde noget egentlig sted at være, fik vi endelig en
ejendom i Augustenhof, som vi kunne bruge som klubhus.
Efter et par år flyttede vi så ind i det gamle ringridderskur bag
Nordborg bibliotek. Der indrettede vi os med klublokaler og værksted,
men der var så koldt i lokalerne, at øllene måtte tøes op på radiatorerne,
og vi måtte feje sne af motorcyklerne. Men det blev til mange
sjove fester og vi kom efterhånden op på 90 medlemmer husker
Ove Jensen om den spæde start.

Flere unge medlemmer.

I 1979 kunne klubben ikke være i lokalerne bag Nordborg Bibliotek

mere, så efter en snak med borgmesteren stillede kommunen en
ejendom til rådighed i Hardeshøj, hvor vi holder til den dag i dag.
Vi har i årenes løb bygget et fantastisk klubhus op med vintergarage,

værksted og lækre klublokaler. Da vi startede med at bygge om i
Hardeshøj, var vi 89 medlemmer som dog faldt en del, fordi mange
medlemmer bla. fik børn, hus og familie.
Lige nu tæller klubben 65 medlemmer, og der er kommet en del
unge medlemmer til, som med tiden kan køre klubben videre.


Alstræf.

Klubben blev stiftet i september 1973 og der var kun få træf den gang
så man besluttede sig for at lave Alstræf.
Træffet blev i foråret 1975 på en lille mark bag ved Egen Møllekro.
der kom til vores store overraskelse omkring 500 motorcykler, så
marken var totalt fyldt op. Der var en del uro på marken, vi prøvede
selv at stoppe nogle stykker som ville brænde vores hegn af som vi
havde lånt ved kommunen. Ove gik imellem dem for at redde hegnet
men blev slået ned og det gav knubs og blå øjne husker Ove Jensen.

 
Tømt for mad.


Senere blev træffet flyttet til den tredje weekend i august, og afholdt
på en stor mark i det Nordalsiske.
Der kom omkring 1000 motorcykler, og det havde vi jo ikke regnet med.
Vi løb tør for mad, så alle madvarer-butikker blev tømt i Nordborg.
De efterfølgende år steg deltager antallet fra 1200 op til 1800 cykler
og Alstræf var blandt de største træf i Danmark.

nostalgi2 

nostalgi1

nostalgi3

nostalgi4