Vi er i klubben hver Onsdag fra kl. 19.00
Eller brug mail, facebook eller kontakt en fra bestyrelsen
 Formand

Leif Jensen
Mail:  samsoevej@live.dk
Hjemmesiden

Jim Lorenzen
Mail: zen63@live.dk
   
Bestyrelsen
Formand: Leif Jensen tlf 61 74 04 68 Mail:  samsoevej@live.dk
Kasserer: Anne G. Keldorff  tlf.  4142 4254  Mail: agholt58@hotmail.com
Bestyrelsesmedl:  Allan Wriborg  tlf.  2927 5230  Mail: awb@danfoss.com
Bestyrelsesmedl:  Max L. Jensen  tlf. 3029 0927 Mail: max-landt@hotmail.com
Bestyrelsesmedl:  Leif Petersen tlf. 2240 7069 Mail: lps@bbsyd.dk
 Bestyrelsesmedl:  Dinah Rohde tlf. 6053 1674 Mail: rohde.dinah@gmail.com
 Bestyrelsesmedl:  Andreas Møller tlf. 2988 7862 Mail: andreas.moeller@hotmail.com